Logga 4 st

Om oss

1949 grundade  Erik Jönsson Lantbrukstjänst
1965 köptes den första traktorgrävaren.
1974 bildades Sydgräv i Trelleborg AB av
 Erik Jönsson
1994  förvärvades Jönssons Sydgräv i Trelleborg AB
1997 bildades Br Jönssons Lyft & Transport AB och
2003 förvärvades  Månssons Entreprenad AB med säte i S.Sandby.
2009 bestämde sig Sven-Erik Jönsson för att gå i pension och det blev ett Generationsskifte.
2012 Förvärvades  Va-Gruppen AB som grundades 1977.


Fyra företag i samverkan som arbetar inom underhåll, VA-arbeten, vägbyggen, markarbeten och exploateringar mm. Dessa fyra företag har många års erfarenhet inom entreprenadbranschen. Tillsammans är företagen mycket starka aktörer med stor erfarenhet och verksamma över hela Skåne.
Personalen utbildas kontinuerligt för att följa de lagar och förordningar som gäller. 
Koncernen har 97 anställda varav 4 på administration/ekonomi, 7 arbetsledare,    
1 projektör, 3  på kalkyl.
 Koncernen ägs och drivs av Per Jönsson.
 

Miljöpolicy

Bolagen skall aktivt styra sin verksamhets alla led mot en bättre miljö.
 
Vi har som mål att:
 - minska vårt behov av fossila bränseln.
 - minimera vårt bruk av miljöpåverkande produkter genom besparningar och effektiviseringar.
 - minska avfallsmängden genom att bl.a. återanvända schaktmassor och förädla material.
 - vid inköp av aktivt efterfråga miljöanpassade produkter och tjänster.
 - att minimera och samordna transporter.
 
Vårt mål är att ständigt arbeta vidare med miljöfrågorna och inte vara rädda för nya arbetsmetoder och maskiner som påverkar vår miljö positivt.

Årets företag 2007

Jönssons Sydgräv blev årets företag i Trelleborg 2007